Daň z přidané hodnoty

Máte-li zájem o zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, je třeba abyste použili formulář

Jelikož daňové přiznání k dani z přidané hodnoty je potřeba podat elektronicky, připravili jsme formulář, který umožňuje export do xml souboru. Tento soubor lze podat buď prostřednictvím aplikace EPO na serveru www.mfcr.cz (přičemž je potřeba vlastnit elektronický podpis), nebo jej lze poslat datovou schránkou daňového subjektu. Soubor lze funkčně pustit jen v programu Microsoft Excel verze 2007 a vyšší. Pro postup při vyplňování souboru je potřeba se důsledně řídit pokyny na listu XML_export.

Daňové přiznání pro daň z přidané hodnoty se odevzdává na příslušný finanční úřad do 25. dne měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.
Má-li poplatník pro účely DPH měsíční zdaňovací období, je povinen každý měsíc nejpozději do 25. dne podat daňové přiznání.
Má-li poplatník pro účely DPH čtvrtletní zdaňovací období, je povinen podat přiznání za předcházející čtvrtletí do 25. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí. alt

Máte-li zájem o zpracování KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ k dani z přidané hodnoty, je třeba abyste použili formulář

Jelikož kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty je nutno podat elektronicky, připravili jsme formulář, který umožňuje export do xml souboru. Tento soubor lze podat buď prostřednictvím aplikace EPO na serveru www.mfcr.cz (přičemž je potřeba vlastnit elektronický podpis), nebo jej lze poslat datovou schránkou daňového subjektu. Soubor lze funkčně pustit jen v programu Microsoft Excel verze 2007 a vyšší. Pro postup při vyplňování souboru je potřeba se důsledně řídt pokyny na listu XML_export.

Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podávají právnické osoby-plátci DPH měsíčně na příslušný finanční úřad do 25. dne následujícího měsíce (pozor - neplatí zde pětidenní tolerance jako u jiných přiznání/hlášení!) Fyzické osoby-plátci DPH podávají kontrolní hlášení ve stejné frekvenci jako přiznání k DPH, tzn. má-li fyzická osoba-plátce DPH měsíční zdaňovací období, je povinen každý následující měsíc nejpozději do 25. dne podat daňové přiznání. má-li fyzická osoba-plátce DPH čtvrtletní zdaňovací období, je povinen podat přiznání za předcházející čtvrtletí do 25. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí (pozor - neplatí zde pětidenní tolerance jako u jiných přiznání/hlášení!)

Máte-li zájem o zpracování souhrnného hlášení k přiznání k dani z přidané hodnoty, je třeba, abyste použili formulář

Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty se podává měsíčně nebo čtvrtletně, vždy do 25. dne měsíce následujícího po ukončení zdaňovacího období. Souhrnné hlášení podávají ti daňoví poplatníci, kteří realizují dodávky zboží nebo vybraných služeb do zemí Evropské unie. Souhrné hlášení se povinně podává elektronicky. Daňová správa považuje zaslání souhrnného hlášení datovou schánkou v pdf formátu za neplatné podání. Ze závazných právních předpisů tato skutečnost však nevyplývá jednoznačně.

Dodatečné daňové přiznání pro daň z přidané hodnoty se odevzdává na příslušný finanční úřad do konce měsíce následujícího po dni, kdy byly zjištěny skutečnosti vedoucí ke změně daňové povinnosti (resp. nadměrného odpočtu).
Penále se však počítá ze dnů, o které je doplatek daně uhrazen později, než byl termín úhrady daňové povinnosti z řádného daňového přiznání. Z toho vyplývá, že pro minimalizaci penále je vhodné uhradit částku z dodatečného daňového přiznání co nejdříve.
Dodatečné daňové přiznání je vhodné podat ne dříve jak po třiceti dnech ode dne, kdy bylo podáno řádné daňové přiznání. Je-li totiž dodatečné daňové podáno do třiceti dnů, finanční úřady jej posuzují jako odvolání a zahajují odvolací řízení, které je pro poplatníka i finanční úřad administrativně složitější.

 

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty ve formátu PDF najdete zde.

Pokyny k vyplnění kontorlního hlášení ve formátu PDF najdete zde.

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení ve formátu PDF najdete zde.

 

Archiv formulářů pro daň z přidané hodnoty

Starší verze formulářů pro daň z přidané hodnoty (dnes již neplatné) najdete zde.

 


Pomoc při vyplňování formulářů

Máte-li technické problémy s vyplňováním, stahováním nebo tiskem formulářů stažených z tohoto serveru, kontaktujte správce této služby mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Mailovou odpověď garantujeme do 2 pracovních dnů. V akutních případech lze též využít telefonické podpory v pracovních dnech 8.00-15.00 na telefonním čísle 315 729 029.

Potřebujete-li pomoci s daňovými a účetními problémy, kontaktujte daňové oddělení společnosti ASPEKT HM, nejlépe mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Zde bude možné si smluvit placenou konzultaci.

 
Užitečné informace
Daňový poradce
Odklad daňového přiznání